Pagdating at paglaganap ng relihiyong islam sa pilipinas Nairobi sex chat phone no

Posted by / 07-Feb-2017 11:12

Ang mga Muslim ay sumusunod sa relihiyon ng kapayapaan, awa at kapatawaran at ang karamihan ay walang kinalaman sa labis na malubhang nangyayari. OIsang bilyon na tao mula sa malawak na pangkat ng mga lipi, lahi at kultura saan man panig ng mundo – mula sa katimugan ng Pilipinas hanggang sa Nigerya – ay nagkakaisa sa kanilang karaniwan na paniniwalang islamiko.Higit na labing-walong porsiyento(18%)namumuhay sa mga bansang Arabo; ang pinaka-malaking kommunidad ng mga Muslim sa mundo ay nasa Indonesia;malaking bahagi ng Asiya at karamihan sa bansang Afrika ay mga Muslim at habang kakaunti bilang naman ng mga Muslim ay matatagpuan sa Russia , China , Hilaga at Timog Amerika, at Europa.Ang Islam ay nakaabot sa mga isla noong ika-12 at ika-14 na siglo mga higit dalawang daan taon bago ang pagdating ng mga Kastila ng nagpakilala ng Kristiyanismo sa Pilipinas.

Ang 'Allah' ay salitang Arabic para sa Panginoon, ngunit ito ay espesyal na katawagan para tukuyin ang Diyos, Dahil, Si Allah mismo ang nag pangalan nito, at ito ang ginagamit na katawagan ng mga Arabong Muslim at mga Kristyano.

ARTIKULO II PAHAYAG NG MGA SIMULAIN AT MGA PATAKARAN NG ESTADO (Statement of Aims and Policies of the State) MGA SIMULAIN SEKSYON 1.

Ang Pilipinas ay isang Estadong republikano at demokratiko.

Noong mga 1390, dumating naman si Rajah Baguinda sa Sulu mula Sumatra o Borneo.

Ang unang opisyal na Sultan ng Sulu ang Arabong mula Sumatra na si Syed Abu Bakr (Sharif Hashim) na nagpakasal sa anak ni Baguinda.

pagdating at paglaganap ng relihiyong islam sa pilipinas-3pagdating at paglaganap ng relihiyong islam sa pilipinas-56pagdating at paglaganap ng relihiyong islam sa pilipinas-51

Nang dumating ang mga mangangalakal na Muslim sa katimugang Pilipinas mula sa Malaysia at Indonesia, kanilang dinatnan ang mga katutubo na nagsasanay ng animismo na nakatira sa maliliit na autonomosong mga pamayanan.

One thought on “pagdating at paglaganap ng relihiyong islam sa pilipinas”

  1. In terms of scary culture-panic headlines, it would be hard to one-up “Tinder and the Dawn of the ‘Dating Apocalypse,’” the headline above the scaremongering, profoundly oversimplified Vanity Fair feature by Nancy Jo Sales I critiqued last week.